Skip to main content

Katalog mjera

Pri provedbi službenih kontrola iz članka 37. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/848, u slučaju utvrđenih nepravilnosti kontrolna tijela obvezna su primjenjivati mjere sukladno Katalogu mjera.

Mjere predviđene Katalogom mjera iz stavka 1. su:

  1. Upozorenje (UP) – Ova mjera kao takva nema neposredne posljedice i upozorava subjekta da će se u slučaju ponavljanja nepravilnosti i/ili neprovođenja naređenih korektivnih mjera u roku koji odredi kontrolno tijelo, primijeniti neka od strožih niže navedenih mjera.
  2. Snižavanje statusa lota (SSL) – Snižava se status dijela proizvodnje subjekta na neekološki. Mjera se može primijeniti na lot, urod jedne ili više parcela, proizvode jedne ili više životinja. Mjera može obuhvatiti proizvode koji još nisu označeni kao ekološki i proizvode iz prijelaznog razdoblja.
  3. Snižavanje statusa proizvodnih resursa (SSPR) – Snižava se status parcela ili životinja (proizvodnih resursa) na neekološki, a za povratak na ekološki status primjenjuje se propisano prijelazno razdoblje bez mogućnosti retroaktivnog priznavanja.
  4. Djelomična suspenzija certifikata (DSC) – Subjektu se na određeno vrijeme zabranjuje prodaja jednog ili više ekoloških proizvoda navedenih na certifikatu. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja.
  5. Suspenzija certifikata (SC) – Subjektu se certifikat suspendira na određeno vrijeme, u kojem mu je zabranjena prodaja ekoloških proizvoda. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Mjera se može primijeniti i na subjekte u prijelaznom razdoblju.
  6. Povlačenje certifikata (PC) – Subjektu se oduzima certifikat i zabranjuje prodaja svih ekoloških proizvoda. Mjera uključuje snižavanje statusa svih proizvoda/parcela/životinja subjekta. Kontrolno tijelo raskida Ugovor o kontroli sa subjektom i podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za brisanje iz Upisnika subjekata u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona.

 

U nastavku možete preuzeti Katalog mjera. Za sve dodatne informacije možete nas kontakirati putem kontakt obrasca.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Prihvaćam kolačiće
Odbijam kolačiće